intrastat

Zmena výpočtu spravodajskej povinnosti od 1.1.2022.

Referenčné obdobie pre výpočet spravodajskej povinnosti pre rok 2022 je   01.10.2020 – 30.09.2021

 

Prah oslobodenia pre rok 2022 :

pre dovoz.. ..............1 000 000 EUR
pre vývoz.................1 000 000 EUR

 


©Zdroj:Štatistický úrad SR