intrastat

Povinnosť predložiť opravné hlásenie má spravodajská jednotka:

a) ak sa pôvodná fakturovaná suma zmenila o 5 % alebo viac a zároveň minimálne o 15 000 EUR;

b) ak sa pôvodná čistá hmotnosť zmenila o 5 % alebo viac a zároveň minimálne o 500 kg;

c) ak sa pôvodné množstvo v dodatkových merných jednotkách zmenilo o 5 % alebo viac;

d) ak pri ostatných chybných odsekoch je v odseku 10 Fakturovaná suma uvedená suma vyššia alebo rovná ako
    30 000 EUR.

 

ŠÚ SR odporúča spravodajským jednotkám zaznamenať všetky opravy v INTRASTAT-SK hláseniach.

Publikované výsledky sú potom presnejšie.
 
©Zdroj:Štatistický úrad SR